Labels en Accreditatie

WSE-Standaard

 

Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie


Alle personen (werkzoekende, werknemer of organisaties) die gebruik maken of willen gebruikmaken van de dienstverleningen van de dienstverlener.
 

 1. De dienstverlener beschrijft het aanbod en de voorwaarden ervan en maakt die vooraf kenbaar aan zijn klanten en derden. De afspraken over de dienstverlening tussen de dienstverlener en zijn klant worden nagekomen.
   

 2. De dienstverlener houdt rekening met de wensen, behoeften en noden van zijn klanten met betrekking tot zijn dienstverlening en producten. Hij peilt daarvoor periodiek naar de tevredenheid van zijn klanten. De resultaten worden aangewend voor continue verbetering.
   

Hieronder vindt u onze kwaliteitsregistratie binnen Werk en Sociale Economie: 

Mandaat Kosteloze Trajectbegeleiding

 

Mandaat kosteloze trajectbegeleiding toont de organisatie aan te beschikken over de nodige infrastructuur, accommodatie, expertise, organisatiestructuur en andere noodzakelijk voor het uitvoeren van trajectbegeleiding voor werkzoekenden.

Wij engageren ons om alles in het werk te stellen om een effectieve begeleiding te geven ter realisatie van een duurzame tewerkstelling van de werkzoekenden die hem werden toevertrouwd

 

Onze organisatie zal de werkzoekende met respect benaderen tijdens de trajectbegeleiding. Zijn houding dient gebaseerd te zijn op eerbied van de persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Hij past het recht toe op gelijke behandeling en non discriminatie op gebied van geslacht, seksuele geaardheid, nationale of etnische afkomst, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke stand, fortuin, geboorte, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, zogenaamd ras, afstamming en huidskleur.

Transparantieregister EU

 

Het transparantieregister is een database van organisaties die de besluitvorming en het beleid van de EU-instellingen proberen te beïnvloeden. Het register laat zien welke belangen er worden behartigd, door wie en met welk budget. Op die manier kunnen burgers en belangengroepen het werk van lobbyisten controleren.

European Voluntary Services (Erasmus+)

 

Quality labels voor vrijwilligerswerk:
 

 • Als ondersteunende organisatie: je mag Vlaamse jongeren zenden naar het buitenland. Je bereidt de vrijwilliger voor, onderhoudt contact met de vrijwilliger en de gastorganisatie.

 • Als gastorganisatie: je mag een vrijwilliger uit het buitenland ontvangen. Je zorgt voor een voltijds, zinvol takenpakket, accommodatie en maaltijden, een taakbegeleider en een mentor, en de nodige ondersteuning ter plaatse.

 • Onze organisatie heeft een Quality label als gastorganisatie in Erasmus+ Youth in Action alsook  een Quality label 'ondersteunende organisatie'in het European Solidarity Corps.

Met steun van

Vlaanderen verbeelding werkt_vol_zwart.j
wit Brusselkopie.png
wit S2A-european-union-social-fundkopie.
Image 3kopie.png
wit esfkopie.png

Contact

Brederodestraat 188

2018 Antwerpen

+32 (0) 3 289 91 13

info@bindusvzw.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag: 

09:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Zaterdag en zondag: gesloten

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • Twitter - White Circle
 • YouTube - White Circle

Copyright © 2020 Bindus - Alle rechten voorbehouden - Privacy Policy

Website gemaakt door ZQMedia